George Lam

Medley: Ai Qing Xian Jing + Xia Ri Han Feng

George Lam

Medley: Ai Qing Xian Jing + Xia Ri Han Feng