Vishal Bhardwaj;Suraj Jagan

Dil Dil Hai (From "7 Khoon Maaf")

Vishal Bhardwaj;Suraj Jagan

Dil Dil Hai (From "7 Khoon Maaf")