Amit Trivedi;Shruti Pathak;Divya Kumar

Shubhaarambh (From "Kai Po Che")

Amit Trivedi;Shruti Pathak;Divya Kumar

Shubhaarambh (From "Kai Po Che")