Vishal Bhardwaj;Rekha Bhardwaj

Yeshu (From "7 Khoon Maaf")

Vishal Bhardwaj;Rekha Bhardwaj

Yeshu (From "7 Khoon Maaf")