Hollywood Heights #107

Loren kan een studiebeurs krijgen en besluit zich op een realistischere toekomst te richten. Eddie zinspeelt in een interview op trouwplannen.