Hollywood Heights #136

In de roddelpers verschijnt een foto van Eddie en Loren bij haar thuis. Chloe is nogal verrast door de veranderde houding van Tyler.