Hollywood Heights #159

Tyler laat Chloe weten wat hij ervoor wil hebben om haar geheim onder de pet te houden. Melissa probeert om te gaan met wat ze over haar verleden te weten is gekomen.