Hollywood Heights #160

Eddie is zeer verontrust over het geheimzinnige telefoontje dat hij van Lily heeft gekregen. Loren zet haar vraagtekens bij haar zakelijke relatie met Kelly.