Hollywood Heights #167

Max wil koste wat kost antwoord op zijn vragen en zal niet rusten voordat hij de waarheid boven tafel heeft. Jake zoekt troost bij Kelly.