EOTBDD // Episode 5 // Simone ziet Monja en Shady steeds voor zich